Järva Vallavalitsus koostab Järva valla LASTE JA PEREDE HEAOLU PROFIILI

Sotsiaal
Järva Vallavalitsus koostab Järva valla „Laste ja perede heaolu profiili", millega kaardistatakse, hinnatakse ja analüüsitakse valla laste ja perede heaolu.

Saadud analüüsi tulemusel koostatakse tegevuskava, milles planeeritakse edasised tegevused laste ja perede heaolu parendamiseks.

Palume Teil vastata küsimustele, et mõista, mis valdkonnad on Järva vallas hästi toimivad ja millised vajaksid parendamist.