Olukord Järva vallas 12. mai seisuga

Kriisiolukord
Kriisikomisjoni esimees Arto Saar andis ülevaate viiruse levikust Järva vallas. Viimasel seitsmel päeval on valda kokku tulnud seitse uut nakatumist ning viimase seitsme päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 78,44. Viimase kolme päevaga on lisandunud kaks nakatunut.

Olukord tundub hea, kuid reoveeuuringud (proove võetakse teiste seas ka Järva-Jaani biopuhastist) näitavad siiski, et oleme oranžis ehk viirus pole kadunud. Vaktsineerimise tempo on tõusutrendis, see on probleemile lahendus – inimesi tuleb motiveerida ja vaktsineerimist propageerida.

Valitsus on lubanud piirangud üle vaadata igal nädalal.


Uuest nädalast pääsevad kõik õpilased kolmeks nädalaks kooli. Hariduse peaspetsialist Anneli Eesmaa ütles, et koolide õppejuhtidega on koosolek alles reedel, kuid kõigil on suur kogemus ja hajutamisega ei tohiks probleeme tekkida. Maske, mida koolidele jagada, on. Koolidesse tulid ka ühekordsed testid, kuid need on 25 kaupa komplektis.

 
Spordi ja rahvatervise spetsialist Jaak Tammik andis teada, et Järva suvemängud, mis pidid toimuma 12. juunil Aravetel, lükati edasi 18. septembrile, et sportlased saaksid treenida ja et kooliaasta on alanud, saaks kaasata ka rohkem lapsi. 6. juunil on Järva-Jaani plaanitud triatlon, mille korraldajad lubasid veel suhelda terviseametiga. Tammiku sõnul on eeldada seal suurt rahvamassi.

 
Piirkondades on huvi korraldada kevadlaatasid. Välitingimustes on lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud üritused nii kultuuri- kui ka meelelahutusvaldkonnas, järgmisel nädalal tõuseb see arv 250-le.

Tikupoisi juures toimus kevadlaat 8. mail. Ala oli piiratud, sissepääs kontrollitud, üle 150 inimese alale ei lubatud, kauplejaid oli 50 ja nad olid hajutatud. Politsei käis olukorda kontrollimas. Tagasiside oli positiivne.

Väiksemaid laatasid toimub lähiajal veel. Koerus peaks laat toimuma sel pühapäeval, ka seal peaks olema kindel sissepääs laada alale ja tagatud see, et seal ei oleks korraga üle 150 inimese ning ka müüjad on piisavalt suurte vahedega. Korraldaja peab selle tagama.

Kuidas ja millises mahus toimub Järva-Jaani tänavafestival, tuleb korraldajate ja Terviseametiga veel läbi arutada. Arto Saar lisas, et kui varem andis Terviseamet vaid soovitusi ja lõplik otsustaja, kas üritus korraldada või mitte, oli kohalik omavalitsus, siis nüüd on terviseametil õigus ürituse toimumine ka keelata. Omavalitsus annab tingimused, millele üritus peab vastama.

 
Aune Suve-Kütt ütles, et noorsootöö võib 25 gruppides välitingimustes täiel rinnal toimuda.

 
Arvi Luuk andis teada, et kulupõlengute hooaeg on selleks korraks läbi ja lõkkepatrullid alates 11. maist enam ringi ei käi. Tähelepanu all on avalikud supluskohad.

Järgmine kriisikomisjoni koosolek toimub 18. mail. 

 
Kehtivad piirangud Vabariigi Valitsuse poolt on leitavad aadressilt www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused.

Järva valla kriisikomisjoni otsused on leitavad aadressilt https://jarvavald.kovtp.ee/covid-19-info.

 
Muud teated:
- Käitumisjuhised ja trükised leiad siit: https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised;
- Nõude 2+2 täitmine: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahe meetrist distantsi, siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu;
- Kaitsemaskide ja muude isikukaitsevahendite kandmine avalikus ruumis on kohustuslik;
- Viiruse kohta leiad rohkem infot siit: https://www.kriis.ee/et.