Olukord Järva vallas 18. mai seisuga

Kriisiolukord
Kriisikomisjoni esimees Arto Saar andis ülevaate viiruse levikust Järva vallas. Viimasel seitsmel päeval on valda kokku tulnud viis uut nakatumist ning viimase seitsme päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 55 (Paides 47 ja Türil 18). Täna lisandus kaks nakatunut.

Olukord tundub hea. Reoveeuuringud näitavad, et Paide ja Türi reoveenäidud olid oranžis, Järva-Jaani biopuhasti näit aga rohelises.

Tulekul on mitmed üritused. Küsitakse infot nende toimumise ja korralduse kohta. Näiteks Järva-Jaani triatlon 6. juunil ja päev varem Järva-Jaani tänavafestival – mõlemad on rahvarohked. Terviseametile on kiri saadetud ja üritused tuleb nendega kooskõlastada. Praegustel andmetel tohib juunis 250 osalejaga üritusi teha. Triatloni korraldajad lubasid võistluse pidada kahes jaos: ühed võistlejad stardivad hommikupoole ja teised peale lõunat. Tänavafestivali peaks olema võimalik teha hajutatult, piirid tuleb paika panna.

Tiina Oraste rääkis Paide laadast, kus müügikohad paiknesid hajutatult ja rahvas oli tähelepanelik. Seepärast ei näe ta põhjust ka Järva-Jaanis laata keelata.

Arto Saar ja Mati Seire arutasid võimalikku müüjate paiknemist Laial tänaval ning leiti, et müüjad peaks olema võimalikult hajutatult mõlema pool teed, et tekiks ringliiklus ehk inimesed liiguks kõik ühes suunas. See tuleb laada korraldaja Arlet Palmistega läbi rääkida. Samuti tuleb veel rääkida Terviseametiga, kuidas hajutatust kõige paremini tagada. Et külastajaid on oodata kuni 1500, tänavaosa, kus kauplemine toimub, on 700 meetrit pikk ja tänavafestival kestab kella 10-st kella 16-ni, saab külastajaid hajutada.

Jaak Tammik andis teada, et 26. mail kell 15 avatakse Koigis ja 28. mail kell 15 Männil kettagolfipargid, mis on mõeldud piirkonna sportlaste tänuüritustena, kuid kuna reeglid võimaldavad, oodatakse uudistama ka piirkonna elanikke. Kindlasti ei tule kokku 250 inimest, kuid tuleb järgida, et inimesed ei koguneks gruppidesse rohkem kui 25 kaupa.

Nii Mati Seire kui ka Arvi Luuk, kes edastas oma soovi telefonitsi, panid ette, et kriisikomisjon võiks edaspidi kohtuda kahe nädala tagant ja silmast silma. Siis tuleks üle vaadata ka kriisikomisjoni aastane töökava.

- Järgmine koosolek toimub juuni esimesel nädala, kohtutakse Järva-Jaani teeninduskeskuses.