Mida arutati ja otsustati Järva valla kriisikomisjoni koosolekul 4. augustil

Kriisiolukord
Kriisikomisjoni esimees Arto Saar andis ülevaate viiruse levikust Järva vallas. Viimase 24 tunni jooksul tuli Järva valda juurde üks nakatunu, kokku on seitsme päeva jooksu viis nakatunut ehk nakatumisnäit oli 55,95, mis on maakonnas kõige madalam. Paide linnas oli see 76 ja Türi vallas 126.

Sellest nädalast on Järvamaal vaktsineerimise koordinaator Järvamaa Haigla õendusabi juht Maire Raidvere, kelle ülesanne on koordineerida, aidata, suhelda, teavitada jne. Ta on valmis koostööks, et vaktsineerimist kiirendada. Uue nädala alguses võiks temaga kohtuda ja arutada, kuidas koostöös perearstidega Järva vallas vaktsineerimist korraldada, eelkõige seoses kooliaasta algusega.
 
Ühendust võttis ka dr Ingrid Alt – tema idee on anda 1. septembril kõigile õpilastele koju kaasa paber, millele lapsed võtaksid vanemate allkirja, kas nad on nõus, et last vaktsineeritakse. Koolides saaks sellega kiirelt tegeleda kooliõed.

Ei tasu tõsta paanikat, nagu seda tegi eelmisel nädalal meedia, et Järvamaal napib vaktsineerimisaegu. Nii see pole. Lisaks meie perearstidele, kes tublisti vaktsineerimisega tegelevad, avati Järvamaa Haiglas eelmisel nädalal 1350 aega vaktsineerimiseks, nendest pooled on veel katmata – kes soovivad, ka õpilased 12 +, saaksid kohe minna.

JOL-i käest küsiti infolehtede tegemiseks 1000 eurot, JOL-i juhatuse liikmed suhtusid sellesse positiivselt, meie vald ka.

Suurüritustel saaks ühiselt vaktsineerimist korraldada ainult Jansseni vaktsiiniga, mis nõuab üht doosi, kuid seda pole praegu saada. Kui tuleb, kasutame seda võimalust.

Katre Mägi selgitas, et kõik eakad, kel on vaktsineerima minekuks olnud vaja transpordiabi, on seda ka saanud. Selleks tuleb teha avaldus. Viimati oli päris mitu tarnspordisoovijat juuli alguses Koigist.

Infot vaktsineeritute kohta perearstide kaupa uuendatakase igal nädalal. Näiteks 29.07 seisuga oli vaktsineerimine alustatud või lõpule viidud dr Enn Sultsi nimistus 66,5 %, Koeru Arstikekuses 54,9 %, dr Rutt Luha nimistul 57,9 % 18-aastastel ja vanematel inimestel. Järvamaa protsent oli 60,7.

Arvi Luuk arutles, et kui vaktsiine on, vabu aegu on, miks siis inimesed vaktsineerima ei lähe? Kuidas maandada inimeste hirme, mis vaktsineerimisega kaasas käivad?

Komisjoni liikmed arutasid selle üle, kuidas inimesi vaktsineerima ärgitada. Kindlasti paneb mõtlema see, kui üritustele ilma vaktsineerimata enam nii lihtsalt ei pääse. Kui riik veel rohkem survestab, küll siis hakatakse ka vaktsineerima. Ka need, kes tahavad reisida, peavad seda tegema.

Valla kriisikomisjoni ülesanne on jagada infot, lisaks lahendada transpordiküsimusi – kui on mure, kuidas vaktsineerima pääseda, pöörduge oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

Riskitase on jõudnud oranžile ehk kõrgemale tasemele. 12. augustil saavad Eistveres kokku Järva valla eakad. Enamus tegevusi on planeeritud ruumis sees. 9. augustist hakkavad kehtima piirangud: iga osavõtja peab tõendama enda nakkusohutust juhul, kui siseruumides on osalejaid üle 50 ja välitingimustes üle 100 inimese. Kriisikomisjon ei kärbi osalejate arvu, kuid kontroll peab olema tagatud, vaktsineerimispass või -tõend kaasas, samuti ID-kaart või muu isikut tõendav dokument.

Kriisikomisjon otsustas, et väiksemate ürituse puhul, mis ületab sisetingimustes 50 osaleja ja välitingimustes 100 osaleja piiri, tuleb osalejatel näidata tõendit koos isikut tõendava dokumendiga. Suuremate ürituste puhul tuleb kaaluda kiirtesti tegemise võimalust, mida aitavad teha meditsiinitöötajad. Kiirtesti eest tasumise kohustus jääb osalejale.

 
Järgmine koosolek toimub augusti teises pooles, kuid kiireloomuliste asjade puhul võtab kriisikomisjoni esimees ühendust e-maili teel.