Alanud on puuetega inimeste eluasemete kohandamise taotlusvoor

Sotsiaal
Riigi Tugiteenuste keskus avas 7. detsembril 2020 „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine" neljanda taotlusvooru. Uue taotlusvooru eelarve maht on 279 254 eurot. Kohandust on võimalik saada liikumisega seotud toimingute, hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.

Neljas taotlusvoor on välja kuulutatud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt jooksva taotlemisena, st et toetusi saab taotleda kuni meetme tegevuse eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Sellest tulenevalt kutsume taotlejaid kiiresti tegutsema ja nõuetekohaseid avaldusi esitama. Saabunud avaldusi menetleb Järva Vallavalitsus jooksvalt.