Ole kaasas

Loo oma kogukond. Avalda oma arvamust. Jälgi kogukonnas toimuvaid uuendusi.
Sündis noorsootöö platvorm InfohuntNoorsootöö
Rahvusvahelise ambitsiooniga digilahendus Infohunt ühendab noored ja noorsootöötajad ning toob Eesti noorsootöö 21. sajandisse.

Noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele loodud Infohunt ilmub esialgu veebiportaali ja andmebaaside vormis, enne aasta lõppu lisanduvad nutirakendus ja chatbot. Infohunt on praktikutelt praktikutele loodud lahendus, mis võiks tegijate hinnangul lisaks üleriiklikule levikule olla eksporditav ka välismaale.
Järva vallas teavad noorteinfotööst kõike huvijuhid ja noorsootöötajadNoorsootöö
Järva valla koolide huvijuhid ja noortekeskuste noorsootöötajad osalesid 2020. aasta jaanuaris ja veebruaris YIntro koolitusel, mis on Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri ERYICA poolt välja töötatud koolitus-pakett, mis on suunatud noorsootöötajatele.