Ole kaasas

Loo oma kogukond. Avalda oma arvamust. Jälgi kogukonnas toimuvaid uuendusi.
1. aprillil jõustuvad vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste süsteemi muudatused pakuvad peredele rohkem paindlikkustUudis
Peatselt jõustuvad vanemahüvitiste ja -puhkuste muudatused pakuvad nii senistele kui ka tulevastele lapsevanematele rohkem paindlikkust ja mugavust.

𝟏. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢 𝐦𝐮𝐮𝐭𝐮𝐬𝐞𝐝:
•	Emad saavad senise rasedus- ja sünnituspuhkuse ning sünnitushüvitise asemel kasutada emapuhkust ja igakuiselt makstavat ema vanemahüvitist.

•	Vanemahüvitist saab kasutada päevade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Nii saavad vanemad vanemahüvitise saamist pikema aja peale jaotada. Jätkub senine võimalus vanemahüvitise saamise ajal tulu teenida, et lapse kasvatamise kõrvalt saaks vanem enda valitud koormusega tööl käia.

•	Kui seni said vanemad alles lapse 71. elupäeval otsustada, kumb hakkab vanemahüvitist saama, siis nüüd tekib isadel juba ühekuuse lapsega võimalus jagatavale vanemahüvitisele.

•	Vanematel on nüüd võimalus üheaegselt kuni 60 päeva vanemahüvitist saada ja koos vanemapuhkusel olla.

•	Lapsepuhkust saavad vanemad edaspidi individuaalselt ja iga last arvestades: kummalgi vanemal on iga kuni 14-aastase lapse kohta 10 lapsepuhkuse päeva – pere kohta 20 päeva lapse kohta.

•	Muudatused vähendavad ka tööandjate koormust puhkuste haldamisel. Edaspidi hakkab vanemapuhkuste taotlemine ja tasustamine käima sotsiaalkindlustusameti kaudu, kes töötaja puhkusesoovist ise ka tööandjat teavitab.
Koeru piirkonnas hakatakse kaugloetavaid veemõõtjaid paigaldamaUudis
Hea Järva Haldus klient!

Järva Haldus AS annab teada, et 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗶𝗶𝗿𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘀 hakatakse 𝗸𝗮𝘂𝗴𝗹𝗼𝗲𝘁𝗮𝘃𝗮𝗶𝗱 𝘃𝗲𝗲𝗺𝗼̃𝗼̃𝘁𝗷𝗮𝗶𝗱 paigaldama. Veemõõtja ja paigaldus on tasuta (kui veemõõdusõlm vastab nõuetele ja ei pea ümber tegema).

Palun veendu, et veemõõdusõlm vastaks nõuetele ja oleks ligipääsetavas kohas (ei oleks kinni ehitatud jms), et töömees mahuks vajalikke töid teostama.

Paigaldatakse 1/2 veemõõtjaid, veemõõtja pikkus on 110mm. Kui selgub, et veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja vajab ümber tegemist, siis antakse kliendile aega see ümber teha/korrastada või saab Järva Haldusest teenust tellida, vastavalt hinnakirjale, mis on leitav kodulehelt.

Töid teostatakse 𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟮. 𝗺𝗮̈𝗿𝘁𝘀𝗶𝘀 tänavate kaupa ja enne seda saadetakse kliendile teade.
Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogrammUudis
Kui on olemas võimekas kogukond ning te soovite üheskoos elu kodukandis paremaks muuta, siis koosloome on selleks just õige metoodika.

Ajavahemikul märts kuni mai 2022 toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm, mis koosneb viiest kontaktkoolitusest ning lisanduvast nõustamisprogrammist. Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.

16. veebruaril toimub huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev zoom-keskkonnas.
Uuel aastal alustas Järva vallas kolm uut asutustUudis
● Järva Valla Noorsootöökeskus, mida konkursi korras valiti juhtima senine vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt, koondab enda alla kõik Järva valla noortekeskused, mis pakuvad kogukondades avatud noorsootöö teenust.

● Põhja-Järva Kultuurikeskus moodustati Ambla Kultuurikeskuse, Albu Rahvamajade ja Aravete Külamuuseumi ühendamisel. Selle eesmärgiks oli samade ressursside juures piirkonna kultuurielu parem korraldamine. Selleks moodustatud uus meeskond korraldab sündmusi ja kultuurielu ühtsena kogu piirkonnas.

● Järva Valla Spordikeskus, mida konkursi korras valiti juhtima endine Järva valla spordi ja rahvatervise spetsialist Jaak Tammik, haldab kogu spordivaldkonda Järva vallas.
🚍 Uus bussiliin nr 135 Tallinn-Paide-Türi-ViljandiUudis
AS Lux Express Estonia teatab, et alates 1. jaanuarist 2022 on suletud kaugbussiliin nr 134 Tallinn-Imavere-Viljandi ning avatud uus bussiliin nr 135 Tallinn-Paide-Türi-Viljandi.
Liikumisraskustega inimesed saavad ennast lasta vaktsineerida kodusUudis
Haigekassa tuletab meelde, et kõigil inimestel, kellel ei ole tervislikel põhjustel võimalik vaktsineerima minna, saavad lasta end kodus vaktsineerida. Kodus vaktsineerimise võimalust saavad kasutada need inimesed, kellel on liikumisraskused, kuid kes soovivad vaktsiinisüsti saada. Visiit ja vaktsineerimine on tasuta, sealhulgas ka ravikindlustuseta inimestele.
👉 Millal helistada maanteeinfo numbrile 1247?Uudis
Maanteeameti lühinumbrile (hõlmab riigimaanteid) saab helistada 24/7 kui märkate: 

teel on liiklustakistus
tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms)
liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht
teel on liiklusohtlikud augud
kruusatee on halvas seisukorras
tee on üleujutatud
teel on libe või lumme tuisanud
teel on lahtised kivid või killustik
liiklusmärk on katki, puudu või eksitav
teele on langenud puid
teel on loomakorjus
teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord.
Tõhustusdoos ja COVID-tõendUudis
Isikutel, kes on saanud eelnevalt ühe vaktsiinidoosi (nt Janssen) või kel on 1 doos+ läbipõdemine ning saab seejärel tõhustusdoosi, ei hakka vaktsineerimistõend kohe kehtima.

Uus tõend hakkab kehtima 7 päeva pärast Pfizeri vaktsiini ja 14 päeva pärast Moderna vaktsiini saamist.

Palun sellises olukorras mitte kiirustada uue COVID-tõendi loomisega ning luua patsiendiportaalis uus tõend vastavalt siis kas 7 või 14 päeva peale vaktsineerimist.

Enne kui uus tõend kehtima hakkab, saab kasutada eelnevat kehtivat COVID-tõendit.

 
Eesti Haigekassa
Haigustunnustega last ei tohi lasteaeda viiaUudis
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna kohtus teisipäeval nii Eesti Lasteaednike Liidu kui ka Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse esindajatega. Mõlema liidu esindajad pidasid oluliseks rõhutada, et kõik lapsevanemad annaksid lasteaiale teada, kui perekonnas on koroonajuhtum.

Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse esimees Heda Kala vahendas lasteaedades läbi viidud küsitluste tulemusi, mille kohaselt on väga suur murekoht haigustunnustega laste toomine rühma. „Haige laps aga nakatab nii oma rühmakaaslasi kui ka rühmas töötavaid täiskasvanuid, mis omakorda tekitab lasteaedadele personali osas lisasurvet,“ lisas Kala. „Lasteaias levib koroonaviirus tihti paraku varjatult ja kui lasteaeda ei jõua info võimaliku viiruseleviku kohta, on see suur oht nii juba vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata töötajatele. Samas on meil kohustus hoida rühmad avatuna.