Aidake leida Koigis tegutsevaid vandaale

Allikas: Uudised ja Teated

Juba pikemat aega on Koigi külas vandaalitsenud väidetavalt kamp noori. Mitmeid kordi on lõhutud ja soditud Koigi mõisapargi suure tiigi ääres olevat grillkoda ja määritud toidujäätmetega, olmeprügiga on prügistatud grillkoja läheduses olev tiik, prügi on laiali loobitud, kuigi prügikast on grillkoja juures olemas, ka on lõhutud grillalus.

Koigi-Imavere piirkonnajuht Kaido Krause palub kogukonna abi, et teada saada ja vastutusele võtta need isikud, kes risustavad ja lõhuvad Koigi külas mõisapargis suure tiigi ääres asuvat grillkoda. Neist võib teada anda anonüümselt piirkonnajuhile Kaido Krausele tel 5551 4966 või piirkonnapolitseinik Kaido Riimile tel 5190 3163, e-post: kaido.riim@politsei.ee

Populaarsed kaardid

Järva valla üldplaneeringule on võimalik kaasa rääkidaÜldplaneering, keskkonnamõju strateegiline hindamine
Alates 30. septembrist kuni 31. oktoobrini on avalikul väljapanekul Järva valla üldplaneering. Ootame valla elanikke, ettevõtjaid, kodanikuühenduste esindajaid kaasa rääkima ja esitama ettepanekuid Järva valla üldplaneeringusse. Seda saab teha läbi interaktiivse kaardirakendusplatvormi, kus on kaardikihid leitavad eraldi kaartidena. Kaartide lahti lugemiseks võib kuluda aega.

Kaardile lisaks on veebirakenduses olemas seletuskiri ja KSH aruanne. Parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame teha seda arvutis/tahvlis. Telefoni vaade ei ole suurte mahtude tõttu kuigi hea.
Järva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikud väljapanekud ning avalikud aruteludÜldplaneering, keskkonnamõju strateegiline hindamine
Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 „𝐉𝐚̈𝐫𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐯𝐚𝐬𝐭𝐮𝐯𝐨̃𝐭𝐦𝐢𝐧𝐞, 𝐤𝐞𝐬𝐤𝐤𝐨𝐧𝐧𝐚𝐦𝐨̃𝐣𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐞𝐠𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐡𝐢𝐧𝐝𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐫𝐮𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐨̃𝐮𝐞𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐚𝐤𝐬 𝐭𝐮𝐧𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐣𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐤𝐮𝐥𝐞 𝐯𝐚̈𝐥𝐣𝐚𝐩𝐚𝐧𝐞𝐤𝐮𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐮𝐧𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞" tunnistas Järva Vallavolikogu Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks, võttis vastu Järva valla üldplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule.

𝐉𝐚̈𝐫𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̈𝐥𝐣𝐚𝐩𝐚𝐧𝐞𝐤 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐛 𝟑𝟎.𝟎𝟗. - 𝟑𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐
Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);
Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);
Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald);
Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald) ja
Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald).

𝐉𝐚̈𝐫𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚𝐫𝐮𝐭𝐞𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐣𝐚𝐝:
𝟐𝟏.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕.𝟑𝟎 Aravete teeninduskeskus (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);
𝟐𝟐.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕.𝟑𝟎 Järva-Jaani teeninduskeskus (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);
𝟐𝟑.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟓.𝟎𝟎 Koigi teeninduskeskus (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald;
𝟐𝟑.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕.𝟑𝟎 Imavere teeninduskeskus (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald);
𝟐𝟒.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟖.𝟎𝟎 Koeru teeninduskeskus (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald) (antud koosolekul saab osaleda ka veebi teel Teamsi vahendusel).
Selgusid kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusedKaasav eelarve
2022. aastal esitati kaasavasse eelarvesse kümme ideed, rahvahääletusel osales neist üheksa. Rahvahääletus toimus 1. – 14. juunini nii elektroonselt VOLIS keskkonnas kui ka paberkandjal.

16. juunil kontrollis komisjon rahvahääletusel kaasava eelarve ideedele antud hääled.

2022. aastal hääletati 707 korda, 𝐤𝐞𝐡𝐭𝐢𝐯𝐚𝐤𝐬 𝐥𝐨𝐞𝐭𝐢 𝟔𝟗𝟕 𝐡𝐚̈𝐚̈𝐥𝐭: 142 paberhäält ja 555 e-häält.

𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐚𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐤𝐚𝐚𝐬𝐚𝐯𝐚 𝐞𝐞𝐥𝐚𝐫𝐯𝐞 𝐯𝐨̃𝐢𝐭𝐣𝐚𝐝 𝐨𝐧:
1. 𝐔𝐇𝐊𝐄 𝐋𝐀𝐔𝐋𝐔𝐋𝐀𝐕𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐈𝐍𝐔 𝐊𝐔̈𝐋𝐋𝐀
Idee esitaja: Karinu külaselts KARAME, Andreas Sapas, Martin Põvvat
Hind: 30 000 eurot
2. 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐋𝐒𝐄𝐈𝐊𝐋𝐔𝐒𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐕𝐄𝐓𝐄 𝐊𝐄𝐒𝐊𝐊𝐎𝐎𝐋𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊𝐈
Idee esitaja: Annika Orula
Hind: 20 000 eurot.
Järva Vallaraamatukogu korraldab 𝐋𝐔𝐆𝐄𝐌𝐈𝐒𝐁𝐈𝐍𝐆𝐎Kultuur
Võistlus kestab 𝟏. 𝐣𝐮𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭 𝐤𝐮𝐧𝐢 𝟏𝟕. 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐨𝐛𝐫𝐢𝐧𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟐.

Auhinnad loositakse välja oktoobris, Järva valla sünnipäevanädalal.
1. aprillil jõustuvad vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste süsteemi muudatused pakuvad peredele rohkem paindlikkustUudis
Peatselt jõustuvad vanemahüvitiste ja -puhkuste muudatused pakuvad nii senistele kui ka tulevastele lapsevanematele rohkem paindlikkust ja mugavust.

𝟏. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢 𝐦𝐮𝐮𝐭𝐮𝐬𝐞𝐝:
•	Emad saavad senise rasedus- ja sünnituspuhkuse ning sünnitushüvitise asemel kasutada emapuhkust ja igakuiselt makstavat ema vanemahüvitist.

•	Vanemahüvitist saab kasutada päevade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Nii saavad vanemad vanemahüvitise saamist pikema aja peale jaotada. Jätkub senine võimalus vanemahüvitise saamise ajal tulu teenida, et lapse kasvatamise kõrvalt saaks vanem enda valitud koormusega tööl käia.

•	Kui seni said vanemad alles lapse 71. elupäeval otsustada, kumb hakkab vanemahüvitist saama, siis nüüd tekib isadel juba ühekuuse lapsega võimalus jagatavale vanemahüvitisele.

•	Vanematel on nüüd võimalus üheaegselt kuni 60 päeva vanemahüvitist saada ja koos vanemapuhkusel olla.

•	Lapsepuhkust saavad vanemad edaspidi individuaalselt ja iga last arvestades: kummalgi vanemal on iga kuni 14-aastase lapse kohta 10 lapsepuhkuse päeva – pere kohta 20 päeva lapse kohta.

•	Muudatused vähendavad ka tööandjate koormust puhkuste haldamisel. Edaspidi hakkab vanemapuhkuste taotlemine ja tasustamine käima sotsiaalkindlustusameti kaudu, kes töötaja puhkusesoovist ise ka tööandjat teavitab.
Järva vald on valmis vastu võtma ukraina peresidKriisiolukord
Head Järva valla ettevõtjad, kelle juures töötavad ukraina rahvusest inimesed!
 
Järva vald on valmis vastu võtma meie valla ettevõtetes töötavate ukrainlaste peresid ning pakkuma neile peavarju koos muu vajaliku abiga.
 
Täpsemat infot jagab Järva vallavanem Toomas Tammik e-posti aadressil toomas.tammik@jarva.ee või telefonil +372 5307 1685
Järva valla kriisikomisjon pakub Ukraina sõjapõgenikele abikättKriisiolukord
25. veebruaril oli koos Järva valla kriisikomisjon. Arutati võimalusi Ukraina sõjapõgenike abistamiseks. „Jagasime ära ülesanded. Teisipäevaks, 1. märtsiks selgub täpne arv, kui palju sõjapõgenikke suudame esmajärjekorras vastu võtta," ütles kriisikomisjoni juht, Järva vallavanem Toomas Tammik.

Kõik, kes soovivad Ukrainat abistada, saavad seda teha kohe.
Koeru piirkonnas hakatakse kaugloetavaid veemõõtjaid paigaldamaUudis
Hea Järva Haldus klient!

Järva Haldus AS annab teada, et 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗶𝗶𝗿𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘀 hakatakse 𝗸𝗮𝘂𝗴𝗹𝗼𝗲𝘁𝗮𝘃𝗮𝗶𝗱 𝘃𝗲𝗲𝗺𝗼̃𝗼̃𝘁𝗷𝗮𝗶𝗱 paigaldama. Veemõõtja ja paigaldus on tasuta (kui veemõõdusõlm vastab nõuetele ja ei pea ümber tegema).

Palun veendu, et veemõõdusõlm vastaks nõuetele ja oleks ligipääsetavas kohas (ei oleks kinni ehitatud jms), et töömees mahuks vajalikke töid teostama.

Paigaldatakse 1/2 veemõõtjaid, veemõõtja pikkus on 110mm. Kui selgub, et veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja vajab ümber tegemist, siis antakse kliendile aega see ümber teha/korrastada või saab Järva Haldusest teenust tellida, vastavalt hinnakirjale, mis on leitav kodulehelt.

Töid teostatakse 𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟮. 𝗺𝗮̈𝗿𝘁𝘀𝗶𝘀 tänavate kaupa ja enne seda saadetakse kliendile teade.
Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogrammUudis
Kui on olemas võimekas kogukond ning te soovite üheskoos elu kodukandis paremaks muuta, siis koosloome on selleks just õige metoodika.

Ajavahemikul märts kuni mai 2022 toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm, mis koosneb viiest kontaktkoolitusest ning lisanduvast nõustamisprogrammist. Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.

16. veebruaril toimub huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev zoom-keskkonnas.