Volinikud valisid välja valla kõrgeimate autasude saajad

Allikas: Uudised ja Teated

Järva Vallavolikogu liikmed valisid tänasel istungil mitmete kandidaatide seast välja Järva valla kõrgeimate autasude saajad. Järva valla kõrgeima tunnustuse – vapimärgi pälvis SA Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhatuse liige KALJU KERTSMIK.

Kalju Kertsmik on kauaaegne omavalitsustegelane. Ta oli aastatel 1993 – 2016 Albu vallavanem. Peale seda jätkas ta Albu vallavolikogu liikmena ning valmistas ette omavalitsuste ühinemist. Aastatel 2017 – 2021 oli ta Järva Vallavolikogu liige ja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees.

Kalju elutöö on olnud Valgehobusemäe arendamine. Alates keskuse ideest kuni tänaseni on ta olnud südame, mõtete ja tegevusega selle juures. Võime öelda, et kui poleks olnud Kalju Kertsmikku oma hullumeelse ideega, eesmärgistatud ja sihipärase tegevusega, kohati lausa jonnakusega, poleks meil täna Järva vallas kõige enam külastatavat turismi- ja spordikeskust. Nii suurt töötahet ja pühendumist kohtab harva.

Lisaks sellele oli Kalju Kertsmiku idee Vargamäele suvetenduste toomine, läbirääkimiste pidamine Eesti erinevate teatrite ja lavastajatega. Ta lõi tava, mis tõi tuntust Vargamäele ja külastatavuse kasvu sellesse paika. Vargamäe etendused olid oodatud ja kõigil etendustel oli eranditult kohal Kalju hoidmaks silma peal, et kõik sujuks.

Kalju Kertsmik on kaasa löönud nii maakondlikus kui ka üle eestilises arendustegevuses läbi Järvamaa Omavalitsuste Liidu ning üleriigiliste omavalitsusühenduste. Ta on inimene, kellel on kindlad eesmärgid ning nende elluviimiseks võimas töökus.

Seda on märgatud ka laiemalt. Teda tunnustati aastal 2001 Valgetähe medaliklassi teenetemärgi, ja Järvamaa teenetemärgiga, aastal 2006 Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja aastal 2008 Järvamaa vapimärgiga. Aastal 2022 pälvis Kalju Kertsmik Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi.

* Järva valla teenetemärgi saavad TOOMAS AAN ja ÜLLE JÄÄGER.

Toomas Aan lõpetanud Koeru keskkooli 1980.aastal, omandas Tartu ülikoolis õpetajaameti ja siirdus kodukooli tagasi. Kergejõustiku treeningud, Koeru kevadjooks, igasuvine kergejõustikuvõistlus, kuhu tulevad endised Toomase õpilased, laululava metsa seeriajooks, ümber Väinjärve jooks – see loetelu iseloomustab Koeru kogukonda tänu Toomasale. Läbi 30ne aasta on Toomas on justkui jäämäe veealune osa – teda ei teata, teda ei nähta, aga ta on osake noorte meistriks saamisel. Ta kasutab kasvueas õigeid nippe noorte kehaliste võimete arendamiseks ja sütitab noortes tahtmise teha trenni. Toomase käe all sirgunud ja tulnud Eesti meistriks noorte vanuseklassides: Marion Adusoo, Tarmo Saar (2x), Reigo Jõgiste, Jaan Tammik, Virgo Adusoo (6x), Alo Jürgen, Deivi Teppan, Ave Lagenõmm, Hardo Reinart, Rauno Reinart, Johanna Ilves(15x), Lishanna Ilves(15x) ja Andri Matrov (2x).

Toomas on ,,Aasta õpetaja" 2005 ja 2013.

Ülle Jääger on Koeru kogukonna tegemistesse panustanud läbi aastakümnete. Ta on mitmete toredate uute tavade algataja ja hoidja. Omakasupüüdmatult tegutseb ta kogukonna nimel, kogukonna heaks ja seda mitte alati eesliinil, vaid ka tugevalt tagalas. Maailma väärtuslikumat ressurssi – aega – leiab ta alati. Ta kuulab, on orienteeritud lahendustele.

Ülle on Järva Arengu Partnerite hindamiskomisjoni liige, aktiivne kaasalööja Vao külaseltsi tegevustes. Tema eestvedamisel osaleb Koeru kogukond Arukate külade programmis ning tehakse aktiivset tööd kogukonnakogu loomiseks. 20 aastat ja rohkemgi on ta edukalt vedanud Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi vankrit, korraldades täiskasvanute koolitusi, kandes hoolt projektitöö eest. Ta on hea veenmisoskusega ja kaasaja.

Ülle on aidanud mitmeid (küla)seltse edukate projektitaotluste kirjutamisel ja elluviimisel (kiriku renoveerimine, vabatahtlike päästjate ruumide korrastamine, Koeru Noortekeskuse renoveerimine, sajad rahvariided arvukatele tantsijatele jne).

Ta on olnud enam kui veerandsada aastat mitmete rahvatantsurühmade juhendajaks, praegu on tema juhendada Peetri naisrühm Naabriplikad.

Ülle oli üks põhijõududest 2022. aasta mais Koerus toimunud Järvamaa laulu- ja tantsupeo korraldamisel. Ülle juhtis loomemeeskonna tööd ning andis peole sisu ja näo.

Ta on olnud paljude ülevallaliste sündmuste korraldamisel suureks abiks. Üheks näiteks on Järva valla viiendale sünnipäevale pühendatud jalgrattaretk „Hundi Ratas 2022".

Ülle mitmekülgsust näitab seegi, et ta oskab õpetada Ruhnu sokkide kudumist kui ka olla rahvarallidel ajamõõtjaks.

Ülle on suur kogukonna ajaloo-ja pärandikandja. Ülle on tõeline sädeinimene, kellel leidub alati kirkaid ideid, kes ei karda riskida ja annab oma isiksusega Koeru kogukonnale, Järva vallale tõelist vürtsi.

* Järva valla ettevõtlusauhinnad pälvisid sel aastal ARCTIC FINLAND HOUSE OÜ ja HUNTING GRUPP OÜ.

Arctic Funland House OÜ on tööandjaks Järva valla piirkonnas ja maakonnas töötavatele inimestele. Nende toodetud puidust aiamajad, grillkojad, torusaunad ja kämpingumajad on nõutud nii Eestis kui ka välismaal.

Lisaks enda ettevõtte arendamisele on firma abiks erinevatele kogukonna algatustele piirkonnas.

Ettevõtte tegevusega saab täpsemalt tutvuda siin: https://www.arctic.ee/

Hunting Grupp OÜ ((Jäägri Villa) on oma tegevusega panustanud Järva valla/maakonna turismivaldkonna arendamisesse ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut (piirkonna looduskeskkonna tutvustamine külalistele ja vaba aja sisustamine kasutades piirkonna looduskaunist potentsiaali ja sportimisvõimalusi).

Lisaks enda ettevõte arendamisele on abiks erinevatele kogukonna algatustele piirkonnas (näiteks Kaalepis, Albus, Vargamäe kandis).

Ettevõtte tegevusega saab täpsemalt tutvuda siin: https://jaagrivilla.ee/

Auhinnad antakse kätte Järva valla viienda sünnipäeva aktusel 21. oktoobril Aruküla mõisas.

Populaarsed kaardid

Ootame ettepanekuid A. H. Tammsaare nimelise kirjanduspreemia andmiseksKultuur
Järva vald ootab ettepanekuid, et valida välja teosed, mis hakkavad sel aastal kandideerima A. H. Tammsaare nimelisele kirjanduspreemiale.

Allkirjastatud ettepanekuid saab esitada 𝟏.-𝟏𝟎. 𝐝𝐞𝐭𝐬𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐 e-kirja teel jarva.vallaraamatukogu@jarva.ee või viia Järva valla raamatukogudesse.

Ettepanekuid preemia määramiseks võib esitada igaüks.
Selgusid kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusedKaasav eelarve
2022. aastal esitati kaasavasse eelarvesse kümme ideed, rahvahääletusel osales neist üheksa. Rahvahääletus toimus 1. – 14. juunini nii elektroonselt VOLIS keskkonnas kui ka paberkandjal.

16. juunil kontrollis komisjon rahvahääletusel kaasava eelarve ideedele antud hääled.

2022. aastal hääletati 707 korda, 𝐤𝐞𝐡𝐭𝐢𝐯𝐚𝐤𝐬 𝐥𝐨𝐞𝐭𝐢 𝟔𝟗𝟕 𝐡𝐚̈𝐚̈𝐥𝐭: 142 paberhäält ja 555 e-häält.

𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐚𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐤𝐚𝐚𝐬𝐚𝐯𝐚 𝐞𝐞𝐥𝐚𝐫𝐯𝐞 𝐯𝐨̃𝐢𝐭𝐣𝐚𝐝 𝐨𝐧:
1. 𝐔𝐇𝐊𝐄 𝐋𝐀𝐔𝐋𝐔𝐋𝐀𝐕𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐈𝐍𝐔 𝐊𝐔̈𝐋𝐋𝐀
Idee esitaja: Karinu külaselts KARAME, Andreas Sapas, Martin Põvvat
Hind: 30 000 eurot
2. 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐋𝐒𝐄𝐈𝐊𝐋𝐔𝐒𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐕𝐄𝐓𝐄 𝐊𝐄𝐒𝐊𝐊𝐎𝐎𝐋𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊𝐈
Idee esitaja: Annika Orula
Hind: 20 000 eurot.
1. aprillil jõustuvad vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste süsteemi muudatused pakuvad peredele rohkem paindlikkustUudis
Peatselt jõustuvad vanemahüvitiste ja -puhkuste muudatused pakuvad nii senistele kui ka tulevastele lapsevanematele rohkem paindlikkust ja mugavust.

𝟏. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢 𝐦𝐮𝐮𝐭𝐮𝐬𝐞𝐝:
•	Emad saavad senise rasedus- ja sünnituspuhkuse ning sünnitushüvitise asemel kasutada emapuhkust ja igakuiselt makstavat ema vanemahüvitist.

•	Vanemahüvitist saab kasutada päevade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Nii saavad vanemad vanemahüvitise saamist pikema aja peale jaotada. Jätkub senine võimalus vanemahüvitise saamise ajal tulu teenida, et lapse kasvatamise kõrvalt saaks vanem enda valitud koormusega tööl käia.

•	Kui seni said vanemad alles lapse 71. elupäeval otsustada, kumb hakkab vanemahüvitist saama, siis nüüd tekib isadel juba ühekuuse lapsega võimalus jagatavale vanemahüvitisele.

•	Vanematel on nüüd võimalus üheaegselt kuni 60 päeva vanemahüvitist saada ja koos vanemapuhkusel olla.

•	Lapsepuhkust saavad vanemad edaspidi individuaalselt ja iga last arvestades: kummalgi vanemal on iga kuni 14-aastase lapse kohta 10 lapsepuhkuse päeva – pere kohta 20 päeva lapse kohta.

•	Muudatused vähendavad ka tööandjate koormust puhkuste haldamisel. Edaspidi hakkab vanemapuhkuste taotlemine ja tasustamine käima sotsiaalkindlustusameti kaudu, kes töötaja puhkusesoovist ise ka tööandjat teavitab.
Järva vald on valmis vastu võtma ukraina peresidKriisiolukord
Head Järva valla ettevõtjad, kelle juures töötavad ukraina rahvusest inimesed!
 
Järva vald on valmis vastu võtma meie valla ettevõtetes töötavate ukrainlaste peresid ning pakkuma neile peavarju koos muu vajaliku abiga.
 
Täpsemat infot jagab Järva vallavanem Toomas Tammik e-posti aadressil toomas.tammik@jarva.ee või telefonil +372 5307 1685
Järva valla kriisikomisjon pakub Ukraina sõjapõgenikele abikättKriisiolukord
25. veebruaril oli koos Järva valla kriisikomisjon. Arutati võimalusi Ukraina sõjapõgenike abistamiseks. „Jagasime ära ülesanded. Teisipäevaks, 1. märtsiks selgub täpne arv, kui palju sõjapõgenikke suudame esmajärjekorras vastu võtta," ütles kriisikomisjoni juht, Järva vallavanem Toomas Tammik.

Kõik, kes soovivad Ukrainat abistada, saavad seda teha kohe.
Koeru piirkonnas hakatakse kaugloetavaid veemõõtjaid paigaldamaUudis
Hea Järva Haldus klient!

Järva Haldus AS annab teada, et 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗶𝗶𝗿𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘀 hakatakse 𝗸𝗮𝘂𝗴𝗹𝗼𝗲𝘁𝗮𝘃𝗮𝗶𝗱 𝘃𝗲𝗲𝗺𝗼̃𝗼̃𝘁𝗷𝗮𝗶𝗱 paigaldama. Veemõõtja ja paigaldus on tasuta (kui veemõõdusõlm vastab nõuetele ja ei pea ümber tegema).

Palun veendu, et veemõõdusõlm vastaks nõuetele ja oleks ligipääsetavas kohas (ei oleks kinni ehitatud jms), et töömees mahuks vajalikke töid teostama.

Paigaldatakse 1/2 veemõõtjaid, veemõõtja pikkus on 110mm. Kui selgub, et veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja vajab ümber tegemist, siis antakse kliendile aega see ümber teha/korrastada või saab Järva Haldusest teenust tellida, vastavalt hinnakirjale, mis on leitav kodulehelt.

Töid teostatakse 𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟮. 𝗺𝗮̈𝗿𝘁𝘀𝗶𝘀 tänavate kaupa ja enne seda saadetakse kliendile teade.
Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogrammUudis
Kui on olemas võimekas kogukond ning te soovite üheskoos elu kodukandis paremaks muuta, siis koosloome on selleks just õige metoodika.

Ajavahemikul märts kuni mai 2022 toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm, mis koosneb viiest kontaktkoolitusest ning lisanduvast nõustamisprogrammist. Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.

16. veebruaril toimub huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev zoom-keskkonnas.
Kojukande teenuseosutaja muudatus alates 01.02.2022Sotsiaal
Alates 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet teostama AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security.
Uuel aastal alustas Järva vallas kolm uut asutustUudis
● Järva Valla Noorsootöökeskus, mida konkursi korras valiti juhtima senine vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt, koondab enda alla kõik Järva valla noortekeskused, mis pakuvad kogukondades avatud noorsootöö teenust.

● Põhja-Järva Kultuurikeskus moodustati Ambla Kultuurikeskuse, Albu Rahvamajade ja Aravete Külamuuseumi ühendamisel. Selle eesmärgiks oli samade ressursside juures piirkonna kultuurielu parem korraldamine. Selleks moodustatud uus meeskond korraldab sündmusi ja kultuurielu ühtsena kogu piirkonnas.

● Järva Valla Spordikeskus, mida konkursi korras valiti juhtima endine Järva valla spordi ja rahvatervise spetsialist Jaak Tammik, haldab kogu spordivaldkonda Järva vallas.