Avatud hankemenetlus „Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapp“

Allikas: Uudised ja Teated

Hanke eesmärgiks on eriplaneeringu objektiks oleva tuulepargi/tuuleparkide asukoha eelvalikute tegemine (selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide asukohad planeeringualal) st teostada tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu I etapi tööd (asukoha eelvalik ja KSH I etapi arunne).

Pakkumisi oodatakse riigihangete registris 17.10.2022 kell 10:00. Riigihanke viitenumber 255426.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (edaspidi eriplaneering) koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 (otsusega saab tutvuda siin: https://jarvavald.ee/eriplaneeringud). Planeeritav ala on osa Järva valla territooriumist (kaks erinevat ala). Eriplaneeringuala esimene (suurusega ca 470 km2) osa hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Koeru ja Kareda piirkondasid; eriplaneeringuala teine osa (suurusega ca 114 km2) hõlmab endas valla põhjaosas asuvaid Reinevere, Roosna, Jõgisoo, Rava, Raka ja Kurisoo külade halduspiire.