Järva valla üldplaneeringule on võimalik kaasa rääkida

Allikas: Uudised ja Teated

Alates 30. septembrist kuni 31. oktoobrini on avalikul väljapanekul Järva valla üldplaneering. Ootame valla elanikke, ettevõtjaid, kodanikuühenduste esindajaid kaasa rääkima ja esitama ettepanekuid Järva valla üldplaneeringusse. Seda saab teha läbi interaktiivse kaardirakendusplatvormi, kus on kaardikihid leitavad eraldi kaartidena. Kaartide lahti lugemiseks võib kuluda aega.

Kaardile lisaks on veebirakenduses olemas seletuskiri ja KSH aruanne. Parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame teha seda arvutis/tahvlis. Telefoni vaade ei ole suurte mahtude tõttu kuigi hea.