Päästeameti kriisideks valmistumise projektikonkurss

Allikas: Uudised ja Teated

Päästeameti kriisideks valmistumise projektikonkurss ("Ole valmis - kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel").

2023. aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Kogu projektiinfo (toetuse taotlemise tingimused, taotlus- ja eelarvevormid jms) on Päästeameti kodulehel: Projektikonkurss - Päästeamet (rescue.ee)

Taotlusvoor on avatud aasta lõpuni 31.12.2022, toetust saab küsida kuni 2000 eurot, omafinantseering on vähemalt 10% projekti kogumaksumusest (omafinantseeringu tasumiseks on võimalik vallale esitada projekti kaasfinantseerimise taotlus). Projektitoetuse abikõlblik periood on 01.02.-30.09.2023.

Toetatakse projekte, mis aitavad lahendada järgmiseid probleeme:

  • Kogukonnad ei ole läbi mõelnud, kuidas ühiselt kriisiolukorras hakkama saada ja haavatavaid kogukonna liikmeid toetada. Pole kaardistatud, kus koguneda, millised on kogukonnas olevad vahendid, varud ja kogukonna liikmete oskused, mida kriisiolukorraga toimetulekuks rakendada. Pole kaardistatud ja läbi mõeldud, kuidas kogukond saab abistada haavatavaid sihtrühmi. Kokku pole lepitud, kuidas toimub kriisiolukorras infovahetus ja millised on alternatiivsed sidekanalid.
  • Seoses ulatuslike elektrikatkestuste võimaluse tõenäosuse suurenemisega on kogukonnad haavatavad, mistõttu tuleks soodustada kogukondade kerksuskeskute loomist ja varustamist vajalike vahenditega ning kogukonna liikmeid vajalike oskustega.

Abikõlblikud tegevused:

  • Kogukonna kriisi- ehk kerksuskeskuse kohandamistööd, et kriisiolukorras oleks kogukonna liikmetel koht, kust saab abi ja infot (nt generaatorivalmiduse ehitamine);
  • Kogukonna ettevalmistamine elektrikatkestuseks nt väikese generaatori, akujaama, akupankade ostmine kogukonnale (eeskätt külale);
  • Kogukonna ühiste meditsiinivahendite varu hankimine;
  • Muud soetused kriisi- ehk kerksuskeskusele, mis toetavad kogukonna kriisivalmidust (nt. sooja toidu valmistamise vahendid - matkapliidid, priimused; toidutermosed; veepuhastusfiltrid, veepuhastustabletid ja joogivee säilitamise nõud; akuga toimivad valgusallikad; patarei- või akutoitel raadio jne.).

Kui soovite taotlusvoorus osaleda, siis ka väike palve:

kuna taotlusvoorus on tingimus, et tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega (vajalik on valla kinnituskiri) ja asukohapõhise päästekeskusega, siis palun ärge jätke vallalt kinnituskirja küsimist viimasele hetkele.

Kui projektiidee olemas, palun võtke ühendust arenduse peaspetsialist Triin Tippiga, tel 520 7938, e-post Triin.Tippi@jarva.ee.