Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 24. mail?

Allikas: Uudised ja Teated

Keelduti täisealise isiku hoolduse määramisest.

Otsustati osutada raske või sügava puudega lapsele sotsiaalteenuse ning otsustati selle eest maksmine.

Otsustati muuta Järva vallavalitsuse 10.05.2023 korraldust nr 212 „Volitamine".

Nõustuti  Järva vallas Pätsavere külas Miku (registriosa nr 592436, katastritunnus 32501:002:0700, pindala 48,77 ha, maatulundusmaa 100%) ja Pätsu (registriosa nr 872436, katastritunnus 32502:002:1160, ligikaudne pindala 10,39 ha, maatulundusmaa 100%) katastriüksuste jagamisega ja omavaheliste piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Pätsavere küla, Miku ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Pätsavere küla, Mikumetsa ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa; 1.3. Järva maakond, Järva vald, Pätsavere küla, Mikupõllu ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa; 1.4. Järva maakond, Järva vald, Pätsavere küla, Oskari ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

1.5. Järva maakond, Järva vald, Pätsavere küla, Pätsumetsa ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Nõustuti Järva vallas Karinu külas asuva Suurevälja katastriüksuse (katastritunnus 25501:001:1188, kinnistu registriosa nr 23002450, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 10,49 ha) jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Suurevälja ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Karinupargi ning sihtotstarve on 100% tootmismaa.

Otsustati kanda 31.01.2023. a seisuga bilansist välja Kareda piirkonna teed.

Kinnitati AS Järva Haldus majandusaasta aruanne.

Otsustati anda spordiklubi toetus:

1.1. mittetulundusühingule RR Suusaklubi  3 600 eurot;

1.2. mittetulundusühingule Ambla Spordiklubi 3 600 eurot;

1.3. mittetulundusühingule Spordiklubi Vargamäe 3 600 eurot;

1.4. mittetulundusühingule Maadlusklubi Järvamaa Matimehed 3600 eurot.

Otsustati moodustada komisjon konkursi „Eesti kaunis kodu 2023" läbiviimiseks järgmises koosseisus:

1.1. komisjoni esimees Marko Mitt - maastiku- ja heakorraspetsialist;

1.2. komisjoni liige Heli Aade – ehituse peaspetsialist;

1.3. komisjoni liige Arnika Tegelmann – avalike suhete peaspetsialist;

1.4. komisjoni liige Lea Traks – Järva Vallavolikogu turvalisuse- ja külaelukomisjoni esimees;

1.5. komisjoni liige Ester Valdvee – Järva Vallavolikogu turvalisuse- ja külaelukomisjoni liige

Otsustati anda usulise ühenduse toetus hoonete või rajatiste parendamiseks kiriku kui mälestise säilitamisel:

1.1. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Madise Püha Matteuse Kogudus 3 000 eurot;

1.2. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Jaani Ristija Johannese Kogudus 3 000 eurot;

1.3. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja Kogudus 3000 eurot;

1.4. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse Kogudus 3000 eurot;

1.5. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Koeru Maarja-Magdaleena Kogudus 3000 eurot.

Otsustati anda usulise ühenduse toetus koguduse omandis oleva(te) kalmistu(te) hooldamisega seotud kulude katmiseks:

2.1. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Madise Püha Matteuse Kogudus 8 000 eurot arvelduskontole Järva-Madise uue kalmistu ja Järva-Madise vana kalmistu hooldamiseks;

2.2. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja Kogudus 8 000 eurot Ambla kalmistu ja Sipelga matmispaiga hooldamiseks;

2.3. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse Kogudus 2 000 eurot Järva-Peetri kalmistu hooldamiseks;

2.4. mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Koeru Maarja-Magdaleena 1 200 (eurot arvelduskontole Koeru kirikaia hooldamiseks.

Otsustati anda projektitoetus:

toetuse saaja

projekt

toetus

1

Sääsküla Huviklubi

Eesti Folk, Kuld. Meenutades 1980 aastat

790

2

MTÜ Motokrossiklubi 621

Suur Laste Motopäev ja jaanituli 2023

875

3

MTÜ Uddewa

Avaliku kaevu taastamine Udeva pargis

675

4

Marianne Kind

Noorte osalemine rahvusvahelisel dartsivõistlusel

620

5

Mittetulundusühing Piibe Teater

Suvelavastus "Issanda teener"

875

6

MTÜ HOBUTALUMUUSEUM

Jõuluvana Preediku projekt 2023

1310

7

Vao Saun MTÜ

Vao sauna tegevuse korraldamine aastal 2023

660

8

BTR Racing MTÜ

BTR Racing hooaeg 2023

1050

9

Mittetulundusühing Kassiaru V.U.

Kassiaru cup 2023

875

10

Mittetulundusühing Bad Apples

JMV/Rahvaliiga

360

11

Ambla Spordiklubi

Juunioride ettevalmistuslaagrid 2023/24a. talvehooajaks.

875

12

Ambla Spordiklubi

Rahvusvahelistel FIS suusavõistlustel osalemiseks ettevalmistusega täiskasvanute ja juunioride maailmameistrivõistlusteks 2023. aastal

1050

13

MTÜ Järva-Jaani Kalastusklubi

Laste õngitsemise baaslaager 2023

115

14

Ambla valla eakate klubi Vokiratas

Ambla piirkonna eakate ühistegevused

1530

15

Spordiklubi Imavere

Osalemine Eesti jalgpalli MV 3.liigas

490

16

Koeru Spordiklubi

Spordivõistlused Järva Vallas, Koeru ja Järva-Jaani piirkonnas

1180

17

MTÜ Ambla Selts

Ambla pargi arendamine

965

18

Mittetulundusühing Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts

"Meite lapse pillituba" suvine motivatsioonilaager

1565

19

MTÜ Järva-Jaani Discgolfi Klubi

Järva-Jaani OPENi ja FOPENi korraldamine

360

20

Mittetulundusühing ISEVÄRKI

Ürituse "Püha Mürgel" korraldamine

875

21

Käsukonna Kogukond

Tule kaasa!

915

22

Mittetulundusühing Elu maal on elamus

Kultuurne ja lõbus perepidu mõisapargis

965

23

Mittetulundusühing ISEVÄRKI

Elamuskeskuse wc-de remont ja koroonalaudade soetamine

595

24

Mittetulundusühing Käravete Järve Selts

Rahvamaja hädavajalikud remonttööd

1220

25

Maaja Vilipõld

Maailmamaitsed Peetri Kokaklubis

790

26

Järva-Jaani Tuletõrje Selts

Retrokulgurite päevad

1310

27

Viru Küla Selts

VIRU KÜLA SELTS MTÜ tegevused 01.03.2023 - 31.12.2023

1395

28

Seltsing Südameringid

Südameringid

660

29

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Madise Püha Matteuse Kogudus

Maraka kalmistu piirdemüüri puhastamine

750

30

Mittetulundusühing Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts

Järvamaa aastaküla kogukonnapäev

1530

31

MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts

Nelja küla tegemised 2023. aastal

230

32

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease Kogudus

Kihelkondlik lastelaager

875

33

MTÜ Spordiklubi BG2

Jakob Tikerpalu ettevalmistus trampoliinvõimlemise Noorte Mmile

875

34

Müüsleri ja Köisi Küla Selts

Läbi küla rappa

85

35

Koeru Spordiklubi

KSJM (saalijalgpall) kümnes hooaeg

660

36

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Simuna Siimona ja Juuda Kogudus

VII Rahvusvaheline Gustav Normanni orelifestival

360

37

KOERU HARIDUS- JA KULTUURISELTS

Sauna Jant 2023

360

38

Müüsleri ja Köisi Küla Selts

Õunapuude ja viljapõõsaste hoolduslõikamise praktiline õppepäev

340

39

Kirsika Ilmjärv

Koeru kogukonna hoovimüügipäev 5

905

40

Aili Vaasli

Kareda piirkonna eakate ühistegevused 2023. aastal

1135

41

Albu Eakate Ühendus

Elu on liikumises

1530

42

Mittetulundusühing Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi

Järva-Jaani RSK 3. Rattavahetusega sõit

1255

43

Karinu külaselts KARAME

V Matk "Proovirännak"

965

44

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond

Paide Linnameeskonna suvelaagri korraldamine Järva vallas

660

45

Esna küla selts

Naabriplika laat

665

46

Ester Valdvee

Looduse avastaja laager

1485

47

Albu valla külade selts

MTÜ tegevusterohke suvi

1350

48

Koeru Kalandus- ja matkaklubi

Kalapüügivõistlused Väinjärvel 2023

205

49

Kaalepi Küla Seltsing

Suvi 2023 Kaalepis

1170

50

Järva-Madise Külaselts

Jäva-Madise Külaseltsi üritused 2023. aastal

965

51

MTÜ Järvamaa Lasterikkad

Lasterikaste toidulaua rikastamine

445

52

Koeru Kalandus- ja matkaklubi

Laste õngitsemise välilaager ööbimisega 2023

180

53

Mittetulundusühing Järva-Jaani Kogukond

Kogukonnaürituste korraldamine

875

54

Mittetulundusühing KuldneSügis

Koolituste sari vanemaealistele iseseisvate enesearenduslike teadmiste ja oskuste suurendamiseks.

1270

55

Spordiklubi Vargamäe

Rahvusvaheline tõstmisevõistlus XXI Albu Cup

1220

56

MTÜ Albu Mõis

Albu Mõis- kultuuri, kunsti ja pärimuse kandja

1310

57

Spordiklubi Imavere

Spordiklubi Imavere korraldatavad spordivõistlused aastal 2023

575

58

Hundiaugu Spordiklubi

Laskmise inventari soetamine

875

59

VAO KÜLASELTS

Aktiivne Vao küla

965

60

Jalgpalliklubi FC Järva-Jaani

Osalemine EMV III liigas 2023. aastal

750

61

Ilme Vasenkova

Osalemine võistlustel ja varustuse uuendamine

835

62

MTÜ Albu Mõis

Albu- aasta küla

1310

63

MTÜ Järvamaa Lasterikkad

Järvamaa Lasterikaste üritused 2023

875

64

MTÜ Järva-Jaani Discgolfi Klubi

5. discgolfimaratoni "Järva-Jaani 100" korraldamine

875

65

Pensionäride seltsing Kanarbik

Pensionäride seltsing "Kanarbik" ühistegevused 2023 aastal

1350

66

Sääsküla Huviklubi

raamat "Järva-Madise kiriku ajalugu"

875

67

Korvpalliklubi SEITSE

Korvpallilubi Seitse linnalaager Imaveres 21-23.08.2023 40-le noorele

405

68

Mittetulundusühing KuldneSügis

Vanemaealiste vabatahtlike enesearendusliku koolitus ja tegevuse toetamine  „Parem teadmine, parem tulemus"

1100

69

MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID

Tugigrupp lapsepõlves seksuaalvägivalda kogenud inimestele

875

70

Mittetulundusühing Tarest Saunani

Vuukides maakivimüüre hoiame pärandit

620

71

Karinu külaselts KARAME

Karinu külaselts KARAME MTÜ ühisüritused 2023a.

1480

72

Hundiaugu Spordiklubi

Võistlushooaega lõpetav laager viimasel lumel Rootsis

1050

73

orienteerumisklubi JOKA

47. Järvamaa orienteerumispäevakute sarja võistluste korraldamine Järva vallas

230

74

MTÜ JJ Dixie Band

Diksiländ-muusika esitamine ja tutvustamine

315

75

Spordiklubi Vargamäe

X Aleksander Rudolf Laane mälestusvõistlus tõstmises. 2023 aasta Järvamaa MV tõstmises

530

76

MTÜ Karessen

Karesseni õpitoad 2023 kevadel

230

77

Mittetulundusühing MEIE

Uudishimu on kasulik

1140

78

RR Suusaklubi

Rahvusvahelistel FIS suusavõistlustel ja juunioride maailmameistrivõistlustel osalemine 2023. aastal

1050

79

MTÜ Järva-Jaani Kalastusklubi

Kalapüügivõistlused Järva-Jaani tehisjärvel 2023

145

80

MTÜ ARAVETE JÕUJAAM

Traditsioonilise võistluste –XIV Mati Kulmu mälestusvõistlus (Aravete Kang) ja lahtised Eesti Meistrivõistlused master klassis

1310

81

RR Suusaklubi

Eesti meistrivõistlustel osalemine 2023 hooajal

1050

82

Ahti Uppin

Järva-Jaani KK noortõstja Inger Iris Prantsu ettevalmistus ja osalemine U17 tõstmise MM ja U15 EM

725

83

Sihtasutus EESTI PIIMANDUSMUUSEUM

Piimapäev "Pulli pärast"  keskkonnatelk

445

84

Järva-Madise Külaselts

Järva-Madise Wallamaja pelletiküte

1395

Otsustati anda projekti kaasfinantseerimise toetus:

300 eurot mittetulundusühingu Järva-Jaani Kogukond (registrikood 80582789) projektile „Kogukonnale oma lava";

mittetulundusühingu Päinurme Külaselts 430 eurot projektile „Päinurme piirkonna filmiõhtud";

mittetulundusühingu KOERU HARIDUS- JA KULTUURISELTS 640 eurot projektile „Koeru kogukonna akadeemia";

mittetulundusühingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja 844 eurot projektile „Ambla kiriku II lõunaaken"; 

mittetulundusühingu Koeru Spordiklubi 214 eurot „Koeru spordiklubile suusavarustuse soetamine";

mittetulundusühingu Karessen 1 000 eurot projektile „Esna vana vallamaja fuajee rekonstrueerimine";

mittetulundusühingu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja 88 eurot projektile „Ohtlike puude langetamine Ambla kalmistul".

mittetulundusühingu Järva-Jaani Tuletõrje Selts 440 eurot projektile „Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando kriisivalmiduse parandamine";

mittetulundusühingu Järva-Jaani Koduloomuuseum 880 eurot projektile „Hariduslembene Järva-Jaani".

Otsustati anda projektitoetuse reservist toetust:

mittetulundusühingu Maadlusklubi Järvamaa Matimehed 400 eurot;

mittetulundusühingu Spordiklubi NIPI 350 eurot.

Tunnistati edukaks riigihanke „Imavere skatepargi projekteerimis- ja ehitustööd" Gruuvi Group OÜ (12993265) pakkumus nr 430430 maksumusega 52 370,00 eurot ilma käibemaksuta.

Otsustati anda tähtajaline vabastus korraldatud jäätmeveost perioodidel 01.10.2023-30.04.2024 ja 01.10.2024-30.04.2025  kolmele kinnistul.

Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti „Punamäe kanalisatsioonisüsteem" toetuse kasutamise aruanne.

Otsustati korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Järva vallale kuuluva kinnistu nr 1715850 (katastritunnus 31401:001:0189, pindala 32200 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, asukoht Järva maakond, Järva vald, Väinjärve küla, Päikese) tasuta kasutusse andmiseks Väinjärve Veepeo korraldamiseks. Otsustati moodustada 5-liikmeline eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjon:

3.1. esimees abivallavanem;

3.2. komisjoni liige kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist;

3.3. komisjoni liige Järva Valla Spordikeskuse juhataja;

3.4. komisjoni liige Järva Teenused piirkonnajuht;

3.5. komisjoni liige Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi liige.