Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 15. märtsil?

Allikas: Uudised ja Teated

Määrati volitaja.

Määrati vajaduspõhine sotsiaalteenus.

Määrati erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noore toetus.

Otsustati anda tähtajaline vabastus korraldatud jäätmeveost.

Knnitati enamapakkumise tulemus järgmiselt: korteriomandi (registriosa nr 2663836,katastritunnus 12901:003:0199, aadress Järva maakond, Järva vald, Albu küla, Männi vkt 2-4) enampakkumise võitja on Rjurich ja Helge OÜ (registrikood 12662752), kelle esitatud pakkumine maksumusega 1790 eurot on kõrgeima maksumusega pakkumine.

Otsustati korraldada elektrooniline enampakkumine korteriomandi (registriosa nr 2198436,  katastritunnus 23401:006:0073, aadress Järva maakond, Järva vald, Taadikvere küla, Kooli tee 3-6) võõrandamiseks alghinnaga 500 (viissada) eurot, tagatisraha 50 eurot.

Otsustati sulgeda Järva valla lasteaiad suveperioodil kollektiivpuhkuseks järgmiselt:

1.1. Järva-Jaani Lasteaed Jaanilill lasteaiarühmad 17. juulist kuni 31. juulini 2023;

1.2. Koeru Lasteaia Päikeseratas lasteaiarühmad Vaol 2. juulist kuni 21. juulini 2023 ja Koerus 2.

juulist kuni 14. juulini 2023 ning 24. juulist kuni 31. juulini 2023;

1.3. Imavere Kooli lasteaiarühmad 26. juunist kuni 16. juulini 2023;

1.4. Koigi Kooli lasteaiarühmad 17. juulist kuni 6. augustini 2023;

1.5. Peetri Kooli lasteaiarühmad 4. juulist kuni 31. juulini 2023;

1.6. Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühmad Aravetel 26. juunist kuni 23. juulini 2023;

1.7. Ambla-Aravete Kooli lasteaiarühm Amblas 24. juulist kuni 21. augustini 2023;

1.8. Albu Põhikooli lasteaiarühmad Ahulas 17. juulist kuni 13. augustini 2023;

1.9. Albu Põhikooli lasteaiarühmad Albus 19. juunist kuni 16. juulini 2023.

Valla õigusnõunik Kristi Laane andis ülevaate volikogusse minevatest eelnõudest.

Arenduse peaspetsialist Triin Tippi andis ülevaate kaasavast eelarvest.

Vallavara spetsialist Valdur Permanson andis ülevaate Tapa I jalaväebrigaadi luurekomanii taotlusest.