Uudised

Uusimad kogukonna uudised

Ole kaasas

Järva valla üldplaneeringule on võimalik kaasa rääkidaÜldplaneering, keskkonnamõju strateegiline hindamine
Alates 30. septembrist kuni 31. oktoobrini on avalikul väljapanekul Järva valla üldplaneering. Ootame valla elanikke, ettevõtjaid, kodanikuühenduste esindajaid kaasa rääkima ja esitama ettepanekuid Järva valla üldplaneeringusse. Seda saab teha läbi interaktiivse kaardirakendusplatvormi, kus on kaardikihid leitavad eraldi kaartidena. Kaartide lahti lugemiseks võib kuluda aega.

Kaardile lisaks on veebirakenduses olemas seletuskiri ja KSH aruanne. Parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame teha seda arvutis/tahvlis. Telefoni vaade ei ole suurte mahtude tõttu kuigi hea.
Järva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikud väljapanekud ning avalikud aruteludÜldplaneering, keskkonnamõju strateegiline hindamine
Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 „𝐉𝐚̈𝐫𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐯𝐚𝐬𝐭𝐮𝐯𝐨̃𝐭𝐦𝐢𝐧𝐞, 𝐤𝐞𝐬𝐤𝐤𝐨𝐧𝐧𝐚𝐦𝐨̃𝐣𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐞𝐠𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐡𝐢𝐧𝐝𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐫𝐮𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐨̃𝐮𝐞𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐚𝐤𝐬 𝐭𝐮𝐧𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐣𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐤𝐮𝐥𝐞 𝐯𝐚̈𝐥𝐣𝐚𝐩𝐚𝐧𝐞𝐤𝐮𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐮𝐧𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞" tunnistas Järva Vallavolikogu Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks, võttis vastu Järva valla üldplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule.

𝐉𝐚̈𝐫𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̈𝐥𝐣𝐚𝐩𝐚𝐧𝐞𝐤 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐛 𝟑𝟎.𝟎𝟗. - 𝟑𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐
Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);
Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);
Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald);
Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald) ja
Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald).

𝐉𝐚̈𝐫𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐮̈𝐥𝐝𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐮 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚𝐫𝐮𝐭𝐞𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐚𝐣𝐚𝐝:
𝟐𝟏.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕.𝟑𝟎 Aravete teeninduskeskus (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);
𝟐𝟐.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕.𝟑𝟎 Järva-Jaani teeninduskeskus (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);
𝟐𝟑.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟓.𝟎𝟎 Koigi teeninduskeskus (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald;
𝟐𝟑.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕.𝟑𝟎 Imavere teeninduskeskus (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald);
𝟐𝟒.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟖.𝟎𝟎 Koeru teeninduskeskus (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald) (antud koosolekul saab osaleda ka veebi teel Teamsi vahendusel).
Selgusid kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusedKaasav eelarve
2022. aastal esitati kaasavasse eelarvesse kümme ideed, rahvahääletusel osales neist üheksa. Rahvahääletus toimus 1. – 14. juunini nii elektroonselt VOLIS keskkonnas kui ka paberkandjal.

16. juunil kontrollis komisjon rahvahääletusel kaasava eelarve ideedele antud hääled.

2022. aastal hääletati 707 korda, 𝐤𝐞𝐡𝐭𝐢𝐯𝐚𝐤𝐬 𝐥𝐨𝐞𝐭𝐢 𝟔𝟗𝟕 𝐡𝐚̈𝐚̈𝐥𝐭: 142 paberhäält ja 555 e-häält.

𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐚𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐤𝐚𝐚𝐬𝐚𝐯𝐚 𝐞𝐞𝐥𝐚𝐫𝐯𝐞 𝐯𝐨̃𝐢𝐭𝐣𝐚𝐝 𝐨𝐧:
1. 𝐔𝐇𝐊𝐄 𝐋𝐀𝐔𝐋𝐔𝐋𝐀𝐕𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐈𝐍𝐔 𝐊𝐔̈𝐋𝐋𝐀
Idee esitaja: Karinu külaselts KARAME, Andreas Sapas, Martin Põvvat
Hind: 30 000 eurot
2. 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐋𝐒𝐄𝐈𝐊𝐋𝐔𝐒𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐕𝐄𝐓𝐄 𝐊𝐄𝐒𝐊𝐊𝐎𝐎𝐋𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊𝐈
Idee esitaja: Annika Orula
Hind: 20 000 eurot.