Aravete Kangrumäel algab kuivanud ja üraski kahjustatud puude raie

Allikas: Uudised ja Teated

Pildil: Järvamaa metsaülema Peeter Puhke tutvustab Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tööde plaani Kangrumäel.

Aravete Kangrumäe terviseradade ümbruses algavad raietööd. Järvamaa metsaülema Peeter Puhke selgitusel on plaanis raiuda kuivanud ja üraskikahjustusega puud, jättes raiumata võimalikult palju mände, kaski ja teisi lehtpuid. Ühtlasi raiutakse terviseradade äärest võsa ja peenikesed puud, et oleks võimalik radasid paremini hooldada.


 

20. märtsil, kevade alguse päeval vaadati teist korda üheskoos Järva valla ametnike, kohaliku spordirahva ja kogukonna esindajatega metsa seisukord üle, et otsustada, kuidas töödega edasi liikuda. Esimest korda vaadati mets ühiselt üle mullu septembris.

Kõigile jagati metsa kaardid. Peeter Puhke selgitas seltskonnaga mööda veel talviseid suusaradu kõndides, et näiteks ühel 0,2 hektarisel nurgal tuleb teha lageraie, jättes kasvama üksikud kased. „Kogu aeg on probleem, et puud murduvad elektriliinile," põhjendas ta.

Tegemist on erakorraliste töödega, sest kuused on järjest ära kuivanud ning võivad murduda ja radadel liikujaile ohtlikuks osutuda. Puhke selgitas, et RMK on valla soovile vastates koostanud kavandi, kus ja kui palju Aravete Kangurmäel ohtlikke puid raiuda. Terviseradade ümbruses märgitakse ja raiutakse lisaks kuuskedele ka ohtlikud ja raja hooldust segavad teised puud.

Järva vallavalitsuse maakorralduse peaspetsialisti Mati Tatriku kogemuse najal võiks võimalusel säilitada erakordselt suured, terviseradadest kõrvale jäävad terved kuused. Puhke on sama meelt, kuigi niisugused suured ja küpsed kuused on tormihellad Praegu on väga raske hinnata, kui palju kokku on vaja raiuda, sest viimase kuuga on kuuski juurde kuivanud," ütles ta. Puhke sõnul jäävad kasvama kased ja männid, sest RMK-l ei ole soovi kogu ala lagedaks võtta. Kuuskede raiumisest pole metsaülema kinnitusel aga pääsu, sest kui jätta kasvama üks-kaks rohelist kuuske, on ainult aja küsimus, mil need murduvad või ära kuivavad.

Suusaradu kasutavad nii harrastajad kui ka treeninguteks kohalikud suusaklubid. RR Suusaklubi juhatuse esimees Janno Rodendau on märganud, et kuused kuivavad järjest. Ta tegi ettepaneku raiuda suusaraja kõrvalt ka kased, mis segavad raja hooldust ja ajavad suusaradadele sodi – lumi sulab sealt rutem. 15 meetrit rajast eemal kasvavad kased enam ei sega.

Järva valla spordikeskuse sporditöötaja Leo Matikainen täpsustas, et võistlused on selleks talveks läbi ja raiega võiks alustada esimesel võimalusel. „Meile on oluline, et jääks võimalikult palju tervet metsa, me ei taha „põllurada"," ütles ta ja tõdes, et kuivanud kuused tuleb maha võtta nii või teisiti. „Raie peab olema hästi põhjendatud, et iga inimene saaks aru, miks seda tehakse."

Tööde algus Kangrumäel sõltub ilmaoludest. RMK Kirde regiooni varumisjuht Tarmo Tamm ütles, et kui enne 15. aprilli ehk linnurahu algust on rajad liiga märjad, siis töid teha ei saa. „Kui saame vallalt kirjaliku kooskõlastuse kiiresti, jõuame teha alusmetsa raie, mis on kvaliteetsem, kui seda teha enne lehte minemist – et tegemist on terviseradade ümbrusega, ei saa me jätta alles raie käigus vigastatud põõsaid. Kui kõiki töid enne 15. aprilli teha ei jõua, jätkame pärast 1. juulit," ütles ta.

Kangrumäele pannakse üles teavitavad sildid, kes, mida ja mis ajavahemikus teeb ning telefoninumber, millelt vajadusel selgitusi küsida.

Kangrumäe külakultuuri edendamise seltsi juht Marta Kondas polnud seda meelt, et kõike peaks korraga tegema. „Muutus on inimestele suur," ütles ta. „Mets jääb üsna hõredaks."

Kõik lagedaks minevad alad uuendab RMK mändide ja kuuskedega. Puhke sõnul vajavad noored puud kasvamiseks valgust, seetõttu ei saa tiheda metsa alla noori puid istutada.


 

RMK ettepanek tööde korraldamiseks Aravete Kangrumäel:

1. Raiutakse kuivanud ja kahjustatud kuused, mis võivad tekitada ohtu terviseradade kasutajatele.

2. Raiutakse elektriliinidele murduda võivad ohtlikud puud.

3. Terviseradade äärest eemaldatakse võsa ja peenmets, et tagada suusaradade parem hooldamine ja turvalisus.

4. Võsatöödega alustatakse koheselt, kui ilmaolud seda võimaldavad. Tööd katkestatakse linnurahu ajaks, mis algab 15. aprillil ja jätkuvad juulikuus. Tööde kestvuseks on planeeritud üks kuu.

5. Võimalusel säilitatakse männid, kased, tammed, saared, vahtrad ja teised kõvad lehtpuud.

6. Tekkinud lagedatele aladele istutatakse noored puud, eelistades mände.

7. Laululava ääres kuivanud kuuski välja raiudes püütakse säilitada maksimaalselt kased ja männid.

8. Töid tehes püütakse võimalikult vähe kahjustada terviserada.