Park on valmis, kuid trikitama veel ei pääse

Allikas: Uudised ja Teated

Trikipargi ala jääb aiaga piiratuks veel mõneks nädalaks, kuni maapind taheneb ja muru tärkab.

Alguses ei paista Imavere Mõmmi mäe tagant midagi. „Ärge minge sealt!" hoiatas osaühingu Gruuvi Groupi objektijuht Jevgeni Fridman, kui hakkasime koos Imavere Kooli direktori Margit Reinpõlluga otse üle muru vastvalminud skate-pargini astuma. „Õhtul sadas padukat, nii et võite põlvini sisse vajuda. Lisaks külvasime värskelt muruseemet."

No muidugi – skate-pargini viib uus ja ilus jalgtee, nii et jalanõusid määrima ei pea.

Gruuvi Group on ehitanud vähemasti paarkümmend skate-parki. „95 protsenti Eesti parkidest on meie ehitatud, nii vineerist kui betoonist," ütles Fridman ja lisas, et ainult sellega ta tegelebki. „Betoon kestab 10-15 aastat, vineeri peab iga paari aasta tagant vahetama." Bentoonparki saab ka lihtsamalt hooldada, auke ja pragusid parandada, katkiseid kohti välja lõigata ja asemele valada ehk hea hooldusega on võimalik pargi eluiga pikendada.

Imavere park erineb teistest disaini poolest. „See on pump track´i stiilis, kus saad endale hoogu pumbata ja suurendada. Ühest otsast teise on 35 meetrit, keskel palju vaba pinda ja ufo, metalläärtega boxid. Kui ei taha või ei oska obstaakleid sõita, saab alustuseks ka sirge ala peal harjutada," selgitas Fridman kui hiina keeles.

Sõita saab saab siin rula, BMX-ratta, rulluuisukude või tõukerattaga.

Vineer tundub justkui ohutum kui betoon? „Kui ohutu on ekstreemsport? Sõna ekstreem ütleb juba ära, millega tegu. Kukkuda peab ka oskama. Kui on treener, õpetab ta ka kukkuma," lisas ise rulaspordiga tegelev Fridman ja kinnitas, et kindlasti tuleb kanda kiivrit ja kaitsmeid. Platsi äärde paigaldatakse ka tahvel reeglitega.

Margit Reinpõllu teada on Imavere lastel rohkem just tõukse, koolil on neid poole klassi jagu, ka mõned kiivrid. Algul plaaniti parki hoopis kooli juurde, et saaks seda ka vahetundides kasutada. Aga maa all oli torustik, mille peale ei tohtinud parki valada. „Et kooli liikumistunnid toimuvad ka siinsetel palliplatsidel, on nüüd üks võimalus juures – uues liikumisõpetuse ainekavas on rula ja trikirattaga sõitmine sees," teadis Reinpõld öelda. Koolil on plaan tõukerattaid ka juurde osta.

Järva valla arendus- ja majandusosakonna juhataja Triin Tippi sõnul maksis kogukonna aastatepikkuse unistuse, skate-pargi projekteerimine ja ehitamine kokku 62 844 eurot. Lisaks sellele mahtus projekti „Imavere ja Käsukonna noored õue seiklema" ka Käsukonna madalseiklusrada, mis maksis 17 880 eurot. Raha saadi Leaderi aktiivse elukeskkonna ja kogukonnateenuste programmist.

Skate-parki veel kasutada ei saa. Ala jääb aiaga piiratuks veel mõneks nädalaks, kuni maa taheneb ja muru kasvab.

Imavere skate-park avatakse 29. septembril kell 12.30.

Populaarsed kaardid

Ootame ettepanekuid A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia andmiseksKultuur
Allkirjastatud ettepanek tuleb esitada 1.-10.detsembrini 2023 e-kirja teel aadressil jarva.vallaraamatukogu@jarva.ee või viia valla raamatukogudesse.
Kutsume Järva valla lapsi Valgehobusemäe LUMEKOOLI!Sport ja vaba aeg
Valgehobusemäe LUMEKOOL alustab 𝟑. 𝐣𝐚𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒 ja toimub esmaspäeviti kell 16.00.

Registreeri kalju@valgehobuse.ee
Räägi kaasa Järva valla eriplaneeringusEriplaneering
Järva vallavolikogu 31.08.2022 otsusega algatati Järva vallas eriplaneering. Eriplaneeringu protsessi juhib kohalik omavalitsus ja sellega määratakse ära, millistes valla piirkondades on tuulepargi rajamine võimalik.

Perioodil 𝟐𝟏. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐤𝐮𝐧𝐢 𝟐𝟏. 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑 toimub Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek Järva valla Aravete, Imavere, Järva-Jaani, Koeru ja Koigi teeninduskeskustes ning Ambla raamatukogus nende lahtiolekuaegadel ja valla veebilehel.

Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada Järva vallavalitsusele 𝟐𝟐. 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢 e-posti aadressil info@jarva.ee.

Eriplaneeringu väljapaneku järgsed arutelud toimuvad 𝟏𝟒. 𝐣𝐮𝐮𝐧𝐢𝐥 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕 Ambla kultuurimajas (Pikk 15, Ambla alevik, Järva vald) ja 𝟏𝟓. 𝐣𝐮𝐮𝐧𝐢𝐥 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕 Koigi mõisas (Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Järva vald).
Selgusid kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusedKaasav eelarve
2022. aastal esitati kaasavasse eelarvesse kümme ideed, rahvahääletusel osales neist üheksa. Rahvahääletus toimus 1. – 14. juunini nii elektroonselt VOLIS keskkonnas kui ka paberkandjal.

16. juunil kontrollis komisjon rahvahääletusel kaasava eelarve ideedele antud hääled.

2022. aastal hääletati 707 korda, 𝐤𝐞𝐡𝐭𝐢𝐯𝐚𝐤𝐬 𝐥𝐨𝐞𝐭𝐢 𝟔𝟗𝟕 𝐡𝐚̈𝐚̈𝐥𝐭: 142 paberhäält ja 555 e-häält.

𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐚𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐤𝐚𝐚𝐬𝐚𝐯𝐚 𝐞𝐞𝐥𝐚𝐫𝐯𝐞 𝐯𝐨̃𝐢𝐭𝐣𝐚𝐝 𝐨𝐧:
1. 𝐔𝐇𝐊𝐄 𝐋𝐀𝐔𝐋𝐔𝐋𝐀𝐕𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐈𝐍𝐔 𝐊𝐔̈𝐋𝐋𝐀
Idee esitaja: Karinu külaselts KARAME, Andreas Sapas, Martin Põvvat
Hind: 30 000 eurot
2. 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐋𝐒𝐄𝐈𝐊𝐋𝐔𝐒𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐕𝐄𝐓𝐄 𝐊𝐄𝐒𝐊𝐊𝐎𝐎𝐋𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊𝐈
Idee esitaja: Annika Orula
Hind: 20 000 eurot.
1. aprillil jõustuvad vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste süsteemi muudatused pakuvad peredele rohkem paindlikkustUudis
Peatselt jõustuvad vanemahüvitiste ja -puhkuste muudatused pakuvad nii senistele kui ka tulevastele lapsevanematele rohkem paindlikkust ja mugavust.

𝟏. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢 𝐦𝐮𝐮𝐭𝐮𝐬𝐞𝐝:
•	Emad saavad senise rasedus- ja sünnituspuhkuse ning sünnitushüvitise asemel kasutada emapuhkust ja igakuiselt makstavat ema vanemahüvitist.

•	Vanemahüvitist saab kasutada päevade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Nii saavad vanemad vanemahüvitise saamist pikema aja peale jaotada. Jätkub senine võimalus vanemahüvitise saamise ajal tulu teenida, et lapse kasvatamise kõrvalt saaks vanem enda valitud koormusega tööl käia.

•	Kui seni said vanemad alles lapse 71. elupäeval otsustada, kumb hakkab vanemahüvitist saama, siis nüüd tekib isadel juba ühekuuse lapsega võimalus jagatavale vanemahüvitisele.

•	Vanematel on nüüd võimalus üheaegselt kuni 60 päeva vanemahüvitist saada ja koos vanemapuhkusel olla.

•	Lapsepuhkust saavad vanemad edaspidi individuaalselt ja iga last arvestades: kummalgi vanemal on iga kuni 14-aastase lapse kohta 10 lapsepuhkuse päeva – pere kohta 20 päeva lapse kohta.

•	Muudatused vähendavad ka tööandjate koormust puhkuste haldamisel. Edaspidi hakkab vanemapuhkuste taotlemine ja tasustamine käima sotsiaalkindlustusameti kaudu, kes töötaja puhkusesoovist ise ka tööandjat teavitab.
Järva vald on valmis vastu võtma ukraina peresidKriisiolukord
Head Järva valla ettevõtjad, kelle juures töötavad ukraina rahvusest inimesed!
 
Järva vald on valmis vastu võtma meie valla ettevõtetes töötavate ukrainlaste peresid ning pakkuma neile peavarju koos muu vajaliku abiga.
 
Täpsemat infot jagab Järva vallavanem Toomas Tammik e-posti aadressil toomas.tammik@jarva.ee või telefonil +372 5307 1685
Järva valla kriisikomisjon pakub Ukraina sõjapõgenikele abikättKriisiolukord
25. veebruaril oli koos Järva valla kriisikomisjon. Arutati võimalusi Ukraina sõjapõgenike abistamiseks. „Jagasime ära ülesanded. Teisipäevaks, 1. märtsiks selgub täpne arv, kui palju sõjapõgenikke suudame esmajärjekorras vastu võtta," ütles kriisikomisjoni juht, Järva vallavanem Toomas Tammik.

Kõik, kes soovivad Ukrainat abistada, saavad seda teha kohe.
Koeru piirkonnas hakatakse kaugloetavaid veemõõtjaid paigaldamaUudis
Hea Järva Haldus klient!

Järva Haldus AS annab teada, et 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗶𝗶𝗿𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘀 hakatakse 𝗸𝗮𝘂𝗴𝗹𝗼𝗲𝘁𝗮𝘃𝗮𝗶𝗱 𝘃𝗲𝗲𝗺𝗼̃𝗼̃𝘁𝗷𝗮𝗶𝗱 paigaldama. Veemõõtja ja paigaldus on tasuta (kui veemõõdusõlm vastab nõuetele ja ei pea ümber tegema).

Palun veendu, et veemõõdusõlm vastaks nõuetele ja oleks ligipääsetavas kohas (ei oleks kinni ehitatud jms), et töömees mahuks vajalikke töid teostama.

Paigaldatakse 1/2 veemõõtjaid, veemõõtja pikkus on 110mm. Kui selgub, et veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja vajab ümber tegemist, siis antakse kliendile aega see ümber teha/korrastada või saab Järva Haldusest teenust tellida, vastavalt hinnakirjale, mis on leitav kodulehelt.

Töid teostatakse 𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟮. 𝗺𝗮̈𝗿𝘁𝘀𝗶𝘀 tänavate kaupa ja enne seda saadetakse kliendile teade.
Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogrammUudis
Kui on olemas võimekas kogukond ning te soovite üheskoos elu kodukandis paremaks muuta, siis koosloome on selleks just õige metoodika.

Ajavahemikul märts kuni mai 2022 toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm, mis koosneb viiest kontaktkoolitusest ning lisanduvast nõustamisprogrammist. Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.

16. veebruaril toimub huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev zoom-keskkonnas.