Väljaõppest teavitamine Vao alevikus

Allikas: Uudised ja Teated

1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva lahinguteeninduspataljon annab teada linnavõistluse harjutustest Vao alevikus (katastriüksus 31403:001:1063 ja 31403:001:0164) ajavahemikul 14.03.–16.03.2023.

Kokku osaleb harjutusel kuni 150 ajateenijat, kes liiguvad harjutusalal enamasti jalgsi ning sõidukite kasutamine toimub ainult teedel. Harjutuse piirkonnas liikuvad kaitseväelased kannavad tulirelvi ning kasutavad lahingutegevuse imiteerimiseks paukpadruneid, suitsugranaate ning õppe käsigranaate.

Metsateede ega metsaosa sulgemist harjutuse ajal ei toimu. Liikumispiiranguid teistele isikutele piirkonnas ei seata. Samuti ei paigaldata selle-kohaseid viitasid ega muud visuaalset informatsiooni.