Algavad teetööd Mäeküla–Koeru–Kapu maanteel

Allikas: Uudised ja Teated

AS Tariston alustab teetöödega riigiteel 25 Mäeküla-Koeru-Kapu lõigul km 21,25-25,30 juba sel nädalal. Plaanitud tööde hulka kuulub mitme olulise piirkonna rekonstrueerimine ja parendamine.

Esmalt on kavas rekonstrueerida umbes ühe kilomeetrine lõik nn Jaani tee ristmikust Kapu suunas, mis hõlmab kilomeetreid 23,1 kuni 24,0. Lisaks sellele plaanitakse 2023. aastal rajada riigitee 15114 Koeru-Visusti km 0,00-0,75 jalgratta- ja jalgtee, mis muudab selle lõigu eriti sõbralikuks kergliiklejatele. Samuti tehakse maksimaalses mahus ettevalmistustöid, raadamistöid, tänavavalgustuse ehitust ning projekteerimistöid, mis on vajalikud teede tulevaseks ehitamiseks ja parendamiseks.

Plaane jätkatakse ka järgmisel aastal, 2024. aasta kevadel, kui teetöid jätkatakse ülejäänud lõikudel. Selle käigus ehitatakse ümber olemasolevad side-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonitrassid. Samuti lõpetatakse uue tänavavalgustuse rajamine, paigaldatakse sillutus ja äärekivid ning rekonstrueeritakse sõidutee katendit. 

Töötsoonis on kiirus piiratud ja vajadusel reguleeritakse liiklust eesõigusmärkide või valgusfooride abil.

Lõplik tööde valmimine on planeeritud järgmise aasta augustiks.

Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta vaata http://tarktee.ee või helista telefonil 1247.