Ole kaasas

Loo oma kogukond. Avalda oma arvamust. Jälgi kogukonnas toimuvaid uuendusi.
Informatsioon paberi- ja pakendikonteinerite kohtaKeskkond
Seoses Eesti Pakendiringluse poolt paberi- ja pakendikonteinerite teenindamise üleandmisega AS Eesti Keskkonnateenused, lõpetab Väätsa Prügila alates 01.11.2020 Eesti Pakendiringluse konteinerite tühjendamise. Kuna Väätsa Prügilaga sõlmitud leping lõpeb, siis alustatakse alates 20. oktoobrist neile kuuluvate konteinerite ära toomisega Järva valla territooriumilt.

Uued konteinerid paigaldab AS Eesti Keskkonnateenused oktoobri kuu jooksul.

Vabandame ebamugavuste pärast.
Järva-Jaani tehisjärv ootab sind!Keskkond
🌞 ⛱ Ilmad hakkavad üha enam end suve poole sirutama ja meil on hea meel teatada, et Järva-Jaani järv on valmis vastu võtma külastajaid! 🤩

Järva-Jaani alevis on võimalus puhata Järva-Jaani tehisjärve ääres. Suvel meeldiv supluskoht nii suurtele kui väikestele. Igal aastaajal kaunis vaade ja rahulik jalutada ja nautida loodust.
Kulu põletamine on keelatud, lõket tee ohutult!Keskkond
Mida soojemaks lähevad ilmad, seda rohkem tahame veeta aega väljas aiatöid tehes või grillides. Tihtilugu aga ei mõtle me sellele, et õues tule tegemine võib päädida hoopis suurema kahjuga kui kasuga.

Päästjate jaoks on maikuu see aeg, kui sagenevad põlengud metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad pea igapäevaseks. Kui kevad on väga kuiv, toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema võivad minna eluhoonedki. Esimestel kulupõlengutel tuleb päästjatel käia kohe esimeste päikesekiirtega. Loomulikult on nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga mõistlik veeta õues koduseid aiatöid tehes või grillides. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse.
Kas oled rahul haljastustöödega?Keskkond
Kõik, mis on kevadel tärganud, kasvab suure hooga- muru, hekid ja puud. 
Kas oled rahul oma kodukandis haljastustöödega?
Marutaud on surmav, kuid 100% ennetatavKeskkond
Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid selle staatuse säilitamiseks on oluline roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab kaks korda aastas metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist, kuid ka koerad ja kassid peavad olema vaktsineeritud. VTA loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaup rõhutab, et lemmikloomad peavad olema regulaarselt vaktsineeritud. 
„Haiguse ärahoidmiseks tuleb pöörduda loomaarsti poole ning lasta vähemalt kord kahe aasta jooksul kass või koer marutaudi vastu vaktsineerida." Vaktsiin on kõigile tasuta. „Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist tagades volitatud veterinaararstidele vaktsiini ning süstiks vajalikud vahendid," lisas Kaup. 
Marutaud on levinud meie naaberriigis, samuti on sellel aastal marutaudi juhtumeid olnud Poolas, Rumeenias ja Türgis. Eelmisel aastal tuvastati juhtum Leedus. „Kuna inimesed reisivad palju, siis võib juhtuda, et haigus tuuakse kaasa välisriigist." Marutaudist tingitud inimeste surmajuhtumid on suures osas seotud koerahammustusega. 
„Käesoleval aastal oli juhtum Norras, kus suri noor naine, kes oli välisriigis koeralt hammustada saanud ning tagasi kodumaale naastes diagnoositi marutõbi," selgitas Kaup marutaudi ohtlikust. 
Harles Kaup annab seitse soovitust, kuidas marutaudi ennetada:  Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu. Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul! Ära lase oma loomi hulkuma! Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega. Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, isegi kui nad näivad sõbralikud. Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti. Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või perearsti poole. Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.  
Elen Kurvits VTA kommunikatsioonispetsialist
Probleem pakendikonteinerite ületäitumisegaKeskkond
Kahjuks on Järva vallas väga suureks probleemiks kujunenud pakendikonteinerite ületäitumine. Järva Vallavalitsus on probleemiga igast küljest tegelenud, mis on vähegi meie võimuses. Kahjuks näeme, et suuresti on probleem inimeste teadmatuses, mida ja kuhu, võib ja tuleb panna. Pakendikonteinerid ning paberi- ja papikonteinerid on avalikud. Kuid selleks, et kõik kodanikud tunneksid ennast hästi ning prügimäed ei riivaks silma ega hinge, tuleb jälgida, mida võib ja mida ei või nimetatud konteineritesse viia.
♻️Mida ja kuhu ära visata leiate siit: https://jarvavald.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/JMZZd7N4By63/content/id/23896763